MILESTONES

Year - 2005

· Kanima Vishram Gruh inaugurated by Shri Rameshbhai Goenka

· A historical Sangh organized from Malgaon to Ranakpur